Siirtyä sisältöön

Miesten kokemuksia

Kaikki ihmiset on samanarvosia ja se koskee myös sua. Jos oisin tän tajunnu aiemmin, nii se ois ollu iso juttu. Et jos haluut hyvää muille, haluu sitä myös itelle.

Miehiltä miehille – ja kaikille muille

Tämä osio kokoaa yhteen MiehenTila-hankkeen vertaisryhmiin osallistuneiden miesten kokemuksia siitä, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet positiivisesti heidän jaksamiseensa sekä mielenhyvinvointiinsa. Osiossa miehet kertovat myös, mitä he olisivat halunneet kuulla tai tietää hankalassa elämäntilanteessa, millaista tukea he olisivat toivoneet tai mitä he haluaisivat sanoa vastaavassa tilanteessa olevalle miehelle. Sisällöt on kerätty osana hankkeen vertaisryhmätoimintaa ja perustuvat viimeisellä tapaamisella tehtyyn ryhmähaastatteluun.

Pysähdy tarkastelemaan, millaista näkökulmaa ja kannustusta ryhmiin osallistuneet miehet haluavat jakaa sinulle, joka pohdit omaa jaksamistasi. Kokemukset antavat myös tärkeää tietoa siitä, millaista tukea, toimintaa ja palveluja miehet kaipaavat hyvinvointinsa tueksi.

Katso Jooan tarina!

Tutustu Jooan tarinaan siitä, miten miehys, puhumattomuus sekä avun hakemisen viivästyminen vaikuttivat hänen elämäänsä – ja mitkä tekijät auttoivat selviämään haasteista.

 

Back to content