Siirtyä sisältöön

Apua kannattaa hakea

Asioista kannattaa puhua muille, niin tutuille kuin mielenterveydenhuollon ammattilaisille. Vaikka kuinka hävettäisi, avautuminen on parempi ratkaisu kuin asioiden kanssa kärvistely pitkällä aikavälillä. Apua kannattaa hakee sitkeesti niin kauan ku sitä tarvii.

Miesten avun hakemisen vaikeudet ovat tosiasia

Toimintaamme osallistuneista miehistä kaikki tunnistivat avun hakemisen vaikeuden. Siitä huolimatta iso osa miehistä oli hakenut apua tai oli ryhmien ohella mielenterveystuen piirissä. Osalle ryhmäläisistä vertaisryhmät olivat kuitenkin ensimmäinen paikka, jossa he puhuivat omista haasteistaan tai saivat tukea tunteilleen. Avun hakemisen vaikeuksista tai huonoista avun hakemisen kokemuksista huolimatta kaikki osallistujat olivat sitä mieltä, että apua tulisi hakea heti, kun tarve siihen syntyy – niin kauan kunnes apua viimein saa.

Kyllä se (avun hakemisen vaikeus) johtuu siitä heikkouden näyttämisestä. Et sitä ei haluta näyttää, koska se joka hakee apua tai ei ite pärjää on heikko. Oikeestihan se, joka hakee apua tai myöntää et on ongelmia, on vahva.

Avun hakemisen kynnystä voi madaltaa

Miehet tunnistivat, että avunhakemisen helpottaminen vaatisi sekä yhteiskunnan normien että oman ajattelun muutosta. Toisaalta, mikäli avun hakemisesta ei ole kokemusta tai jos se on huono, saattoi avun hakemisesta saatavien hyötyjen tunnistaminen olla miehistä vaikeaa. Ryhmäläisten mukaan positiiviset kokemukset ja sallivampi puhe helpottaisivat miesten avun hakemista sekä auttaisivat tunnistamaan paremmin sen hyötyjä.

Asioista kannattaa puhua eikä jäädä pyörittelee niitä vaan omaan päähän. Sillon ne helposti paisuu. Puhumalla asiat alkaa jäsentyy, eikä ne vie sillon nii herkästi sellasee syöksykierteesee. Itelle on myös tärkee olla armollinen ja oppia rakastaa itteä.

Avun hakeminen kannattaa, vaikka se voi tuntua vaikealta

Monelle miehelle avun hakeminen on jännittävä ja uusi kokemus. Sitä se oli myös vertaisryhmiimme osallistuneille miehille, jotka kokivat, että matalan kynnyksen palveluilla on oma tärkeä paikkansa erilaisten tukimuotojen joukossa. Monelle ryhmästä ja sen tarjoamasta tuesta tulikin viikon kohokohta, johon kuulumisesta ja siihen osallistumisesta miehet olivat ylpeitä.

Vertaisryhmien kohdalla tuen luottamuksellisuus ja vertaisuus helpottivat monen miehen osalta niin toimintaan hakeutumista kuin avun vastaanottamista. Osallistujien ryhmistä saama hyöty toi hyvin esiin, millaista apua avun hakemisesta voi olla. Alta voit lukea miesten kokemuksia hankkeen vertaisryhmistä.

 

 • ”Kun huomasin, että muillakin (MiehenTila-ryhmässä), kuin itselläni on ongelmia, se on poistanut kokemusta siitä, että kaikilla muilla asiat olisivat hyvin. Ja, että itse olen ainoa, jolla kaikki ei ole kunnossa. Ylipäänsä asioista puhuminen on itselleni suuri apu yleensä mihin tahansa liittyen.”

   

  ”Itelle kaikkein tärkeintä täs ryhmässä on ollu ne erilaiset näkökulmat, joita on päässy kuulemaan. Et se mikä jollekki toiselle on itsestään selvää, nii ei itelle taas oo ja toisinpäin. Aidosti on tullu sellanen fiilis, et saa puhua omista asioista ja tullu hyväksytyksi sellasena ku on. Se on tosi voimaannuttava tunne itelle.”

   

  ”Kyl sellanen mahdollisuus reflektoida omia kokemuksia toisten kans, on auttanut. Monesti jää ryhmän jälkee miettimään niitä juttuja, mitä muut on sanonu. Ne on auttanu sit ehkä ittee oivaltaan jotain tai reflektoimaa omaa ajattelua.”

   

  ”Ryhmän luottamuksellinen ilmapiiri on auttanu avautuu, ku tuntuu, et muut kuuntelee ja on kiinnostuneita.”

   

  ”Avun hakemista helpottas kyl tämmöset palvelut (MiehenTila-vertaisryhmät). Et mahdollisuus päästä tämmösee ryhmätoimintaan auttas. Et enemmän tämmöstä.”

Onko sinulla kokemuksia avun hakemisesta tai sen vaikeudesta?

Voit lähettää meille kokemuksiasi! Emme valitettavasti pysty vastamaan kaikkiin viesteihin, mutta keräämme tietoa sisällön kehittämiseksi. Huomioithan, että voimme höydyntää lähettämiäsi tietoja tämän työkalun sisältöjen kehittämisen ohella , hankkeen mainonnassa, viestinnässä sekä rajatussa tutkimuskäytössä (mm. tutkimusartikkelit, opinnäytetyöt).

Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä osoitteeseen miehentila@nyyti.fi.

  Back to content