Siirtyä sisältöön

Puhuminen kannattaa!

Kyl puhuminen on mulla auttanut. Et, jos en ois koskaa lähteny puhuu asioista nii. Siinä on kuitenkin se juttu, et ku sanot asioita äänee sen sijaan, et jäät vaa yksin miettii niitä, nii niihin on paljon helpompi saada uutta näkökulmaa. Et se antaa sulle mahdollisuuden ajatella sitä asiaa eri tavoin, ku sillon, jos se asia jää vaan jumiin sinne omaan päähän. Puhumalla ääneen, se asia ei oo enää se sanomaton taakka.

Ei aina helppoa, mutta auttaa

Useat vertaisryhmiin osallistuneista miehistä kertoivat ryhmän olleen ensimmäinen tai ainoa paikka, jossa he olivat puhuneet omista asioistaan. Miehet tunnistivat, miten vaikeaa miehen voi olla näyttää avun tarvettaan sekä puhua omista asioistaan – edes lähimmille ystävilleen tai perheenjäsenille. Vaikka puhuminen koettiin usein haastavaksi, pidettiin sitä silti yhtenä tärkeimmistä keinoista saada apua omaan tilanteeseensa.

Puhumisen tunnistetusta vaikeudesta huolimatta, miehet pitävät erityisen tärkeänä sitä, että omista asioistaan puhuisi riittävän varhain. Pahimmillaan puhumattomuus voi miesten mielestä nimittäin johtaa yksinäisyyteen, sillä omiin tunteisiin ja ajatuksiin ei ole mahdollista saada uutta näkökulmaa. Vain puhumalla asiat tulevat yhdessä käsiteltäviksi, ja siksi puhumista saa ja myös kannattaa miesten mielestä harjoitella.

Joskus ratkasujen sijaan tarvii vaa hitusen rakkautta. Et ois joskus hyvä kysyy toiselta, että tarvitko sää ratkasuja vai rakkautta. Ne on kaks hyvin eri asiaa, jotka on joskus syytä erottaa toisistaan. Toiset tarvii vaan sellasen lämpimän aallon, jonka vaan toinen ihminen voi tarjota. Sen, että on tukena ja kuuntelee.

Puhe vaatii kuulijan

Miesten mukaan pelkkä mahdollisuus puhua ei kuitenkaan ole aina auttanut, vaan merkitystä on myös sillä, kokeeko tulevansa kuulluksi. Miesten mukaan olisi tärkeää luoda turvallinen tila miesten omille kokemuksille, joissa ei tarvitse pelätä saavansa osakseen vähättelyä tai arvostelua. Tähän tarvitaan kannustusta, kuuntelua ja läsnäoloa. Kuuntelijalta ei useinkaan odoteta ratkaisuja, vaan ehkä vain hitusen rakkautta.

Miesten mielenterveydestä pitäs puhuu enemmän. Et sellanen yleinen mainostaminen tai puhe siitä, vähentäs sitä häpeää. Ku se on edellee hirvee tabu, et miehillä on mielenterveyden ongelmia. Et mitä enemmän siitä puhutaan, sen yleisempää ja hyväksyttävämpää siitä tulee.

Tarvitaan myös julkista puhetta

Puhumista ei tulisi miesten mielestä kuitenkaan tehdä vain kahden kesken tai pienissä porukoissa, vaan miesten mielenterveydestä tulisi ylipäätään puhua paljon enemmän. Yleinen puhe vähentäisi miesten mielestä miesten kokemaa häpeää sekä vähättelyn pelkoa. Se myös tarjoaisi kaivattua tilaa puhumisen harjoittelulle.

Onko puhumisesta ollut apua?

Voit lähettää meille kokemuksiasi! Emme valitettavasti pysty vastamaan kaikkiin viesteihin, mutta keräämme tietoa sisällön kehittämiseksi. Huomioithan, että voimme höydyntää lähettämiäsi tietoja tämän työkalun sisältöjen kehittämisen ohella , hankkeen mainonnassa, viestinnässä sekä rajatussa tutkimuskäytössä (mm. tutkimusartikkelit, opinnäytetyöt).

Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä osoitteeseen miehentila@nyyti.fi.

    Back to content