Siirtyä sisältöön

Vertaistuesta voimaa

Nykyään ei oo ollu nii hirveesti avun tarvetta, mut kavereiden kaa on tullu puhuttuu enemmän tunneasioista. Et se on toiminu paremmin, ku terapiat tai muut vastaavat. Ku on sellasii läheisiä kehen luottaa.

Läheisten tuki on tärkeää

Isolle osalle ryhmäläisistä merkitystä oli myös sillä, kenelle asioistaan oli puhunut. Läheisille puhuminen ja heiltä saatu tuki sekä ymmärrys olivat monelle miehelle erityisen tärkeitä. Keskeistä näissä suhteissa oli luottamus, joka madalsi monen kynnystä puhua asioistaan.

Vertaistuki ei miesten näkökulmasta vaadi omakohtaista kokemusta miehenä olemisesta. Tärkeintä on luotettava henkilö, joka ei väheksy, vaan on läsnä ja kuuntelee. Ratkaisuja ei odoteta eikä useinkaan kaivata. Avoin ja hyväksyvä keskustelu sekä tuki riittävät.

Miehen mallin sellanen samankaltasuus tekee siitä helposti jaettavan tai samaistuttavan, joka luo miesten välille yhteenkuuluvuutta. Et miehet kokee niitä samoja odotuksia ja vaatimuksia, vaikkakin eri vahvusina.

Miesten on tärkeää puhua keskenään

Miehet kuitenkin tunnistivat, miten tärkeää on, että miehet puhuvat kokemuksistaan myös toisilleen. Jaettu kokemus miehenä olemisestä helpotti monilta osin vertaisuuden kokemista sekä yhteyden syntymistä. Miesten välisyys loi myös turvallisen tilan, jossa voitiin keskustella yhteisesti jaetuista kokemuksista sekä niiden aiheuttamista haasteista. Pitkällä aikavälillä miesten välisen keskustelun nähtiin vähentävän miesten keskinäistä kilpailua ja yksinpärjäämisen tarvetta.

Kyl itelle se, et pääsee juttelemaan ja kuulee semmosilta tyypeiltä, joilla on samanlaisia kokemuksia. Et mitä ne on tehny ja mitä ne ajattelee, nii tuo sellasta lohtua, et tästä voi selvitä.

Onko sinulla kokemusta vertaisuudesta ja kokemusten jakamisesta?

Voit lähettää meille kokemuksiasi! Emme valitettavasti pysty vastamaan kaikkiin viesteihin, mutta keräämme tietoa sisällön kehittämiseksi. Huomioithan, että voimme höydyntää lähettämiäsi tietoja tämän työkalun sisältöjen kehittämisen ohella , hankkeen mainonnassa, viestinnässä sekä rajatussa tutkimuskäytössä (mm. tutkimusartikkelit, opinnäytetyöt).

Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä osoitteeseen miehentila@nyyti.fi.

    Back to content