Siirtyä sisältöön

Voimavarojen ja haitallisten ajatusten tunnistaminen

Oman olotilan kuuntelu, asioiden äärelle pysähtyminen ja uusien näkökulmien etsiminen on auttanut rajaamaan omia ongelmia sellaseen muotoon, et niitä on helpompi hallita.

Pysähtyminen tarjoaa mahdollisuuden tutkiskeluun

Puhumisen ja vertaistuen ohella – sekä osittain niiden seurauksena, miehet toivat esiin, miten tärkeää omien voimavarojen ja toisaalta haitallisten ajatusmallien tunnistaminen ovat olleet oman mielenterveyden kohentumiselle. Itsetutkiskelu ja toisten kanssa keskusteleminen auttoivat monia pysähtymään omien tunteiden äärelle sekä näkemään omia asioita uudessa valossa.

 

Sellanen oman huonon olon tunnustaminen on auttanu. Et antaa itelle luvan tuntee sen. Sen helposti riistää iteltään, et sais kokee nii, jos ajattelee, et muilla menee kuitenki huonommin. Etenkin, jos perusasiat on muuten suhteellisen hyvin.

Oman toiminnan havainnointi tarjoaa tietoa

Oman toiminnan havainnoiminen tarjosi monille miehille uusia oivalluksia siitä, millaiset asiat omassa ajattelussa tai toiminnassa voivat tukea vaikeiden asioiden käsittelyä. Miehet toivat esiin myös sen, miten pahan olon kohtaaminen ja salliminen itselle voivat lisätä ymmärrystä pahan olon syistä. Vertailu muihin ei puolestaan tarjonnut helpotusta omaan oloon.

Esim. harrastukset voi tarjota myös sellasta tarvittavaa taukoo siitä, jos tuntuu et menee paskasti. Voi vaikka uppoutua musiikkiin tai johonki, mikä itelle toimii.

Tarvitaan myös keinoja irrottautua

Miehet myös tunnistivat, miten tärkeää on pystyä irrottautumaan pahasta olosta, sillä se voi tarjota keinon voimien keräämiseen. Hetken lepoa haasteista saattoivat tarjota niin huumori kuin mielekkäät harrastukset. Toisaalta huumori saattoi myös olla voimavara tai keino vaikeiden asioidenkäsittelyyn. Kunhan ei pyrkinyt huumorilla peittämään pahaa oloaan.

Itelle se on auttanu, et on pystyny hyväksymään sen, että muutos elämässä perustuu jatkuviin epäonnistumisiin ja niistä oppimiseen. Et on pystyny ymmärtää sen, että epäonnistuminen on hyväksi. Sen tajuaminen on ollu tosi vaikeeta, mutta ehkä tärkein oivallus, minkä oon tehny.

Asioiden hyväksyminen auttaa eteenpäin

Miesten näkökulmasta vaikeiden asioiden käsittelyssä tärkeää oli myös sen hyväksyminen, että vaikeudet ovat osa elämää. Epäonnistumisen ja vaikeuksien tunnistamista osaksi elämässä tapahtuvaa kasvua pidettiin tärkeänä oivalluksena, joka myös lisäsi vaikeiden kokemusten merkityksellisyyttä.

Millaisia voimavaroja sinä tunnistat?

Voit lähettää meille kokemuksiasi asioista, jotka ovat auttaneet sinua jaksamaan vaikealla hetkellä. Emme valitettavasti pysty vastamaan kaikkiin viesteihin, mutta keräämme tietoa sisällön kehittämiseksi. Huomioithan, että voimme höydyntää lähettämiäsi tietoja tämän työkalun sisältöjen kehittämisen ohella , hankkeen mainonnassa, viestinnässä sekä rajatussa tutkimuskäytössä (mm. tutkimusartikkelit, opinnäytetyöt).

Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä osoitteeseen miehentila@nyyti.fi.

    Back to content