Siirtyä sisältöön

Suorituspaineet ja odotukset

Vaikka itelle miehisyys ei oo elämässä mitenkään kauheen merkityksellinen, niin tunnistaa niitä ulkopuolelta tulevia paineta, mitä siihen liittyy. Kyl sitä huomaa, että sellaset miehiset odotukset pukeutumiseen ja ittensä ilmasemiseen vaikuttaa alitajusesti omaan tekemiseen. Et murehtii sitä, mitä muut ajattelee.

Mieheyteen kytkeytyviä paineita

Yksinpärjäämisen tarpeen ohella miehet kokevat voimakkaita suorituspaineita, jotka koetaan laajasti mielenterveyttä sekä elämänlaatua heikentäviksi. Miesten puheissa vaihtelevat vaatimukset miehiin perinteisesti liitetyistä vahvuuden, kovuuden ja kyvykkyyden odotuksista aina kykyyn osoittaa herkkyyttä sekä puhua tunteistaan. Miehet kokivat, että heiltä odotetaan luontaista vastuunkantoa, johtajuutta sekä menestymistä etenkin taloudellisti ja ammatillisesti, mutta myös ihmissuhteissa.

Miehet näkevät vahvuuden korostamisen liittyvän korostetusti miehenä olemiseen. Vahvuuden vaatimus ilmeni niin kykynä selviytyä ja auttaa muita kuin keinona torjua miehille ei sallittavaa ”heikkoutta”.

Odotukset ja sitä kautta syntyvät paineet, on se minkä kans kyl ite kipuilee. Ihan päivittäin ja viikottain. Sellasii paineita, jotka tulee sieltä ympäristöstä: läheisiltä, kavereilta ja yhteisöltä laajemmin.

Mistä suorituspaineet tulevat?

Miehet kokivat suorituspaineita ja tarvetta ”suorittaa” laajasti elämän eri osa-alueilla, joiden ei ajateltu olevan vain miesten ongelma, vaan liittyvän laajemmin meneillään olevaan aikaan ja siihen kytkeytyviin odotuksiin.

Suorituspaineiden nähtiin siis olevan aikasidonnaisia ja kumpuavan ympäristöstä, kuten mediasta, mutta myös läheisiltä ihmisiltä. Suorituspaineiden nähtiin olevan yleisiä ja kokonaisvaltaisia, jotka eivät ota huomioon yksilön voimavaroja, todellisia kykyjä tai mahdollisuutta suoriutua vaatimusten mukaisesti. Odotusten kohtuuttomuuden koettiin tekevän paineista musertavia ja vaikuttavan voimakkaasti mielenterveyteen.

Suorituspaineiden nähtiin olevan myös aika ja elämäntilannesidonnaisia, minkä vuoksi niiden vaikutus saattoi muuttua ajan myötä. Toisaalta moni koki, etteivät ne poistu itsestään tai kokonaan missään vaiheessa, vaan ne muuttavat vain muotoaan. Lopulta kyse nähtiin olevan vääristyneestä ajattelusta, jonka suorituskeskeisyyden sekä tietynlaisen miehuuden ihannointi ja painottaminen ovat saaneet aikaan.

  • ”Elämääni on varjostanut arvottomuuden tunne. Koulussa minua kiusattiin jonkin verran, ja perheessäni vallitsi jyrkkä ja ennakkoluuloinen asenne maailmaa kohtaan. Nämä kaksi tekijää saivat minut sisäistämään ajatuksen, että minun kuuluu suoriutua hyvin ollakseni arvokas ihminen. Korkeakouluun päästyäni aloinkin opiskelemaan ahkerasti, mutta otin liian kunnianhimoisia tavoitteita voimavaroihini nähden, ja paloin loppuun. Myöhemmin aloin kärsiä unettomuudesta ja masennuksesta. Lisäksi minulla on ollut parisuhteeni kanssa ongelmia, sillä olen ihmisenä ehkä liian sovinnollinen. Minulle on joskus hankalaa vetää rajoja ja ilmaista omia mielipiteitäni, ja tämä on johtanut konflikteihin kumppanini kanssa.”

     

Ite oon kokenu ulkopuolelta tulevii suorituspaineita ihan kaikesta koko elämän ajan. Huomaa, et ajan kanssa ne on sisäistyny ja tulee sit sen jälkee sieltä. Oli kyse sit ihmissuhteista tai mistä vaa.

Mitä voidaan tehdä?

Suorituspaineineet koettiin yleisesti kielteisinä ja niiden tunnistettiin vaikuttavan haitallisesti omaan ajatteluun sekä toimintaan. Sisäistettyinä vaatimuksina, niiden vaikutusta oli myös vaikea hallita, vaikka niiden haitallisuus tiedostettiinkin.

Suorituspaineista ei koettu pääsevän eroon vain saamalla tukea koettuihin paineisiin. Miehet näkivät, että suorituspaineista irrottautuminen vaatii aktiivisia toimia, jotta miehiin kohdistuvat odotukset ja puhumisen tavat muuttuvat. Miehet kokivat voivansa itse vaikuttaa aktiivisesti omaan toimintaansa, mutta peräänkuuluttivat muutosta myös laajemmin yhteiskunnan tasolla.

 

Tavallaa sellaset stereotypiat on itelle ollu sellanen, mitä ite ei taas oo halunnu edistää omassa elämässä. Et sellanen machoilu sun muu, nii on itelle toiminu just hyvin nii, että se on auttanut näyttää, mitä ite ei haluu omaan elämää. Vaik toisaalta ymmärrän, et stereotypioissa voi olla myös sellasii hyviä juttuja, joita jotku voi haluta omaan elämään.

Oletko sinä kokenut suorituspaineita?

Voit lähettää meille kokemuksiasi! Emme valitettavasti pysty vastamaan kaikkiin viesteihin, mutta keräämme kokemuksia sisällön kehittämiseksi. Huomioithan, että voimme höydyntää lähettämiäsi tietoja tämän työkalun sisältöjen kehittämisen ohella, hankkeen mainonnassa, viestinnässä sekä rajatussa tutkimuskäytössä (mm. tutkimusartikkelit, opinnäytetyöt).

Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä osoitteeseen miehentila@nyyti.fi.

    Back to content