Siirtyä sisältöön

Miehisyys voimavarana

Sellanen terveeseen maskuliinisuuteen mun mielestä liittyvä rohkeus ja oikeudenmukaisuus sekä heikompien puolustaminen on tärkeitä arvoja ja voi tukee mielenterveyttä.

Miehisyys ei ole sairaus

Viime vuosina on puhuttu paljon toksisesta maskuliinisuudesta ja sen kielteisistä vaikutuksista miesten hyvinvointiin sekä laajemmin yhteiskunnan toimintaan. Miehisyys ei ole kuitenkaan itsessään kielteinen asia, vaan miehet liittävät mieheyteen ja miehenä olemiseen myös paljon voimavaroja, jotka tukevat miesten mielenterveyttä ja voivat auttaa selviytymään siihen vaikuttavista haasteista. Negatiivisia miehuuteen liittyvistä odotuksista tulee silloin, kun ne aletaan kokea paineina tai sääntöinä, joiden mukaan on pakko elää.

Etenkin miehuuteen toisinaan stereotyyppisesti liitettävä toiminnallisuus ja aktiivisuus muuntuvat miesten puheessa mm. keinoiksi vaikuttaa omaan mielenterveyteensä. Miehet näkevät, että miehuuteen itsessään liittyy eräänlainen toimijuuden oletus, johon voi tarvittaessa tukeutua.

Kyl mä sanosin, et suurin osa sellasista asioista, mitä miehuuteen rinnastetaan on kuitenkin lähtökohtasesti positiivisia, kunhan kuljet siinä sellasta kultasta keskitietä. Et ei siinä oo mitää vikaa, että pystyy pärjää yksin ja ei tarvi apua niin kauan, kun siitä ei tuu sellasta odotusta.

Mieheyden kultainen keskitie

Ryhmäläiset olivat yhtä mieltä siitä, että perinteiset mieheyteen rinnastettavat ominaisuudet ovat lähtökohtaisesti myönteisiä. Kukapa ei tahtoisi olla itsenäinen, vahva ja rohkea? Ryhmäläisten mukaan perinteisissä miehiin liitetyissä ominaisuuksissa ei ole mitään vikaa, kunhan niitä harjoittaa kohtuudella. Yksinpärjäämisestä ei kannata heidän mukaansa tehdä itselleen odotusta.

Miehisyys on parhaimmillaa sellasta veljeyttä. Sitä kuvaa sellanen leikkisyys ja tilan anto, et saa olla oma ittensä. Et se on sellanen porukka, mis voi vapaasti jakaa omasta elämästään ja vertailla kokemuksia. Ylipäätää puhuu kaikkea. Sellasta luottamusta.

Veljeys ja luottamus

Kovuuden ja kilpailun sijaan miehisenä voimavarana nähtiin myös eräänlainen veljeys, joka lisää miesten välistä luottamusta sekä kykyä yhteistyöhön. Parhaiten näitä hyviksi koettuja ominaisuuksia edistivät miesten mielestä positiiviset esikuvat – etenkin isät.

Musta on hienoo olla mies ja et saa olla just sellanen mies ku haluu. Ja voi sit antaa hyvän esimerkin jolleki toiselle.

Yksilöllinen ja esimerkillinen mieheys

Ryhmäläiset pitivät mieheyteen kuuluvana voimavarana sitä, että he saavat olla sellaisia miehiä kuin itse haluavat. Yhteiskunta luo miehille monia odotuksia ja paineita siitä, millaisia heidän pitäisi olla. Tästä huolimatta jokaisella on vapaus olla itsensä näköinen mies, ja se on hieno asia. Toisaalta on hyvä muistaa, ettei kukaan määrity pelkän mieheytensä kautta. Olemme samaan aikaan myös paljon muuta: poikia, veljiä, isiä, ystäviä, opiskelijoita ja niin edelleen.

Ryhmissä pohdittiin myös, että oma yksilöllisyys voi antaa hyvän esimerkin muille. Tuskin kukaan mies täysin mahtuu siihen muottiin, jonka ympäristö heille tarjoaa. Siksi esimerkin antaminen voi olla monelle rohkaisevaa – ja ehkä myös helpottavaa.

Millaisia kokemuksia sinulla on mieheydestä?

Vaikuttaako mieheys elämääsi? Millaisia kokemuksia sinulla on miehisyyteen liitettävistä odotuksista?

Voit lähettää meille kokemuksiasi! Emme valitettavasti pysty vastamaan kaikkiin viesteihin, mutta keräämme kokemuksia sisällön kehittämiseksi. Huomioithan, että voimme höydyntää lähettämiäsi tietoja tämän työkalun sisältöjen kehittämisen ohella, hankkeen mainonnassa, viestinnässä sekä rajatussa tutkimuskäytössä (mm. tutkimusartikkelit, opinnäytetyöt).

Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä osoitteeseen miehentila@nyyti.fi.

    Back to content