Siirtyä sisältöön

Rohkeus

Kyl semmosii stereotypioita voi joskus hyödyntää myös voimavarana. Esim. semmonen tietty rohkeus, mitä mieheyteen liitetään, on musta hyvä juttu. Ku se voi just tuoda sitä uskallusta puhuu asioista tai tehdä niille jotain.

Stereotypiat voimavaroina 

Ryhmien miehet toivat esiin ajatuksen, että mieheyteen liitetyt stereotypiat voivat olla myös voimavaroja. Yksi näistä stereotypioista oli ryhmäläisten mukaan rohkeus. Rohkeutta tarvitaan, jotta vaikealta tuntuvat asiat olisivat kohdattavissa ja ratkottavissa. Usein ensimmäinen askel oman mielenterveyden kuntouttamisessa on omien ongelmien myöntäminen itselleen ja muille. Tämä voi vaatia suurta uskallusta, sillä pelko muiden ihmisten kielteisistä reaktioista saattaa tuottaa epävarmuutta. Uskallus kuitenkin kannattaa, sillä jokaisen on mahdollista löytää ansaitsemaansa apua.

On hyvä muistaa, että ilman pelkoa ei voi olla rohkeutta. Rohkea teko on sellainen, jossa päättää toimia tuntemastaan pelosta huolimatta. Siksi teko, joka on toiselle arkipäiväinen, voi olla toiselle rohkeuden osoitus. Monille miehille omista tunteista puhuminen on vaikeaa, ja siksi ensimmäinen kerta voi tuntua hyvin pelottavalta. Miehet saattavat pelätä esimerkiksi naurunalaiseksi joutumista. Usein tällainen pelko on kuitenkin aiheeton, kuten monet muutkin pelot elämässä. Jos onnistuu pelosta huolimatta avautumaan tunteistaan, voi hyvällä syyllä onnitella itseään.

Mielenterveysongelmissaki pitäis ymmärtää se, että se ei ole sinun vika, mutta se on sinun vastuu hakea sitä apua. Sul on vastuu itsellesi ja muille ihmisille siitä, että sä voit hyvin.

Vastuu omasta hyvinvoinnista

Miehet pohtivat, että jokaisen kannattaa ottaa itse vastuu omasta hyvinvoinnistaan. Vaikka mielenterveysongelmien syntyminen ei ole omaa syytä, on mahdollisuus niiden helpottamiseksi omissa käsissä. Apua kannattaa hakea oman ja läheistenkin hyvinvoinnin vuoksi. Jokaisella on oikeus tasapainoiseen elämään.

Joskus ongelmat ovat voineet kasautua sellaiseen pisteeseen asti, että voimavaroja avun hakemiseen on vaikea löytää. Tällöin ajatus itseään niskasta kiinni ottamisesta voi tuntua todella painostavalta. Itseään ei kuitenkaan kannata soimata, vaikka tilanne vaikuttaisi toivottamalta. Kaikkea ei tarvitse korjata heti, vaan tärkeintä on muistaa, että omiin ongelmiin on mahdollista vaikuttaa vähä kerrallaan. Kuten ryhmien miehet totesivat, muutokseen kannattaa pyrkiä hyvinvoinnin lähtökohdista eikä toimimisen pakosta.

Oo rehelline. Eiks miehekkyys oo just sitä, että on rehellinen? Älä valehtele omia tunteita tai peittele niitä. Heikkoutta on se et ei ymmärrä omia rajojaan ja omia tarpeitaan.

Rehellisyys omista tunteista

Ryhmien miehet antoivat neuvon, että rehellisyys kannattaa. Sen ajateltiin olevan miehinen hyve, sillä on rohkeuden osoitus olla rehellinen omista tunteistaan, tarpeistaan tai rajoistaan. Totuudelta ei kannata paeta, koska se on loppujen lopuksi mahdotonta.

Ryhmien miehet pohtivat myös, että epärehellisyys omista tuntemuksistaan ei ole hyvästä. Se ei heidän mukaansa ole ainakaan vahvuuden osoitus. Rehellisyys ja omaan sisimpäänsä katsominen eivät ole helppoja asioita, mutta niissä onnistuminen voi olla askel kohti parempaa elämää. Rehellisyys omasta olotilasta on edellytys omien ongelmien ratkomiselle.

Onko sinulla kokemuksia rohkeudesta?

Voit lähettää meille kokemuksiasi! Emme valitettavasti pysty vastamaan kaikkiin viesteihin, mutta keräämme tietoa sisällön kehittämiseksi. Huomioithan, että voimme höydyntää lähettämiäsi tietoja tämän työkalun sisältöjen kehittämisen ohella , hankkeen mainonnassa, viestinnässä sekä rajatussa tutkimuskäytössä (mm. tutkimusartikkelit, opinnäytetyöt).

Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä osoitteeseen miehentila@nyyti.fi.

    Back to content