Siirtyä sisältöön

Toimeen tarttuminen

Ois tärkeetä, että asioista puhuttas suoraa ja konkreettisesti. Sellanen yltiöpositiivisuus ei auta yhtää mitää, vaa se vaa peittää asioita. Ratkasumallien löytäminen on tärkeetä ja edistää mielenterveyttä.

Konkreettiset ratkaisut 

Suoran toiminnan suosiminen ilmeni vertaisryhmissä. Monet ryhmien miehistä olivat löytäneet konkreettisia keinoja ongelmiensa helpottamiseksi esimerkiksi analysoimalla itseään ja toimintamallejaan. Tämä prosessi oli auttanut heitä puuttumaan epäkohtiin, jotka ylläpitivät heidän huonovointisuuttaan.

Hieman stereotyyppinen käsitys miehistä on, että he haluavat korjata asioita. Pyrkimys aktiiviseen toimintaan voi kuitenkin olla todellinen valttikortti haastavassa elämäntilanteessa. Yleensä ongelmat eivät nimittäin katoa pelkällä positiivisella hymistelyllä, ja tämän ryhmäläiset olivat oivaltaneet. Mielenterveyden parantamiseksi on olemassa monia konkreettisia keinoja, jotka ovat jokaisen käytettävissä. On kuitenkin tärkeää tiedostaa voimavaransa ja ryhtyä toimeen siinä määrin kuin itselle on mahdollista. Onneksi pienetkin teot auttavat eteenpäin. Itseä kannattaa myös kiittää kaikista niistä asioista, joita on tehnyt oman mielenterveytensä edistämiseksi. Ne voivat olla esimerkiksi oman elämän pohdiskelua, juttelua läheisten kanssa, avun hakemista tai vaikkapa kävelylenkeillä käymistä.

Kyl mieheydes sellanen fyysisyys ja aktiivisuus on sellasii hyviä juttuja. Et sellanen pyrkimys parantaa ja kehittää itteensä ei aina oo negatiivinen juttu, jos se johtaa sellaseen eteenpäin menemiseen ikäväs tilanteessa.

Vahvuus ja sinnikkyys voimavaroina

Vahvuus ja sinnikkyys ilmenivät ryhmissä positiivisessa valossa. Miehet olivat sitä mieltä, että niiden avulla hankalistakin tilanteista on mahdollista päästä eteenpäin. Mielenterveysongelmien keskellä voikin helposti tuntua siltä, etteivät asiat ole omassa kontrollissa. Tämän tunteen yli on kuitenkin mahdollista päästä vähä kerrallaan, ja jos näin tapahtuu, olo helpottuu. Ulkoisiin asioihin emme aina voi vaikuttaa, mutta sisäisiin usein voimme.
Miehet näkivät mieheyteen usein liitettävän vahvuuden sekä sinnikkyyden myös keinoina vastustaa heihin kohdistuvia negatiivisia odotuksia – oli kyse sitten koetuista paineista tai yleisistä suoriutumiseen liittyvistä vaatimuksista.

Sellanen miehuuteen liittyvä sitkeys ja eteenpäin pyrkiminen voi olla välillä ihan hyviä juttuja ja auttaa puskemaan läpi jostain tilanteesta, mutta riskinä siinä on se, että polttaa ittensä loppuun.

Läpi harmaan kiven, mutta maltilla

Miehet pitivät mieheyteen liitettävää sitkeyttä voimavarana. Sillä on heidän mukaansa mahdollista puskea läpi hankalien elämäntilanteiden. Miehet tiedostivat kuitenkin myös sen, että sitkeydellä on varjopuolensa. Liian sisukas asenne voi heidän mukaansa tehdä kenet tahansa sokeaksi omille rajoillensa.

Eteenpäin menemisestä voi tulla helposti ihanne, joka saa ihmisen palamaan loppuun. Näin voi käydä etenkin silloin, jos on aikaisemmin selviytynyt hankalista tilanteista omin avuin. On tärkeää tunnistaa oman jaksamisensa rajat ja pohtia, mitä oikeastaan voi realistisesti odottaa itseltään. Meistä jokainen kohtaa joskus haasteita, joista emme selviä yksin, ja joista ei myöskään tarvitse selvitä yksin. Avun pyytämisessä ja saamisessa muilta ei ole mitään hävettävää.

Onko sinulla toimeen tarttumisen keinoja?

Voit lähettää meille kokemuksiasi! Emme valitettavasti pysty vastamaan kaikkiin viesteihin, mutta keräämme tietoa sisällön kehittämiseksi. Huomioithan, että voimme höydyntää lähettämiäsi tietoja tämän työkalun sisältöjen kehittämisen ohella , hankkeen mainonnassa, viestinnässä sekä rajatussa tutkimuskäytössä (mm. tutkimusartikkelit, opinnäytetyöt).

Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä osoitteeseen miehentila@nyyti.fi.

    Back to content