Siirtyä sisältöön

Itseluottamuksen puute

Musta tuntuu siltä, että multa odotetaan sellasta jatkuvaa jaksamista, koska oon mies. Sit se, ku ei pysty siihen, nii se laskee sellasta omanarvontuntoa. Vaikka se tulee ulkoa, nii tuntuu, et nykyään sen on jo sisästäny ja ne paineet tulee oman pään sisältä. Et ihan päivittäin näiden kans painii.

Ei itsessään arvokas mies

Tekemämme selvityksen ja ryhmistä saatujen kokemusten perusteella miehet kokevat laajasti itseluottamusta heikentävää riittämättömyyttä. Miehet eivät koe, että he ovat itsessään arvokkaita, vaan heidän arvonsa perustuu heidän kykyynsä jaksaa, toimia tai tehdä. Arvon mittareina pidetään usein saavutettuja asioita, menestystä ja sitä, mitä mies voi tarjota läheisilleen tai laajemmalle yhteisölle.

Miehet puhuvat paljon ympäristöstä tulevista paineista, jotka ohjaavat heidän kokemustaan siitä, mikä miehessä on arvokasta. Paineita tuottavat niin mediassa nähty kuvasto kuin läheisten odotukset, jotka voivat haavoittaa voimakkaasti miesten käsitystä omasta arvontunnostaan, mikäli ei pysty täyttämään itseen kohdistuneita odotuksia.

Varsinki ennen tuntenu hirveetä ulkoa tulevaa painetta siitä jaksamisesta ja siitä, miten se on sidottu sun arvoon. Et ite oon huomannu, et lapsesta teiniksi kasvamisen yhteydessä tuli sellanen kokemus, et muhun ollaan jotenki pettyneitä. Et se kyl vaikuttaa siihen omanarvontuntoon. Sellanen omanarvontunne vois olla miehilleki ihan paikallaa.

Tavoitteena oman näköinen elämä

Koettujen odotusten ja paineiden negatiivinen vaikutus omanarvontuntoon tunnistetaan ja niistä halutaan eroon. Odotusten mukaisen toimimisen sijaan tavoiteltavana pidettiin omien arvojen mukaista elämää, jonka ymmärrettiin vaativan omaa toimintaa ohjaavien ajatusten syvempää tutkiskelua. Se voi kuitenkin olla vaikeaa, mikäli siihen ei saa tukea tai ohjausta.

Isossa kuvassa miehet toivoivat muutosta myös kulttuuristen odotusten tasolla. Odotukset eivät tietysti koske vain miehiä, vaan niitä koetaan laajasti kaikissa eri ryhmissä. Miesten osalta ryhmäläiset kokevat tärkeänä, että miesten välineellisestä arvosta päästäisiin eroon ja miehet, kuten muutenkin nähtäisiin itsessään arvokkaana.

 

Ois tärkee miettiä uudellee, et mitä se menestys oikein meinaa. Rahan ja statuksen korostaminen on tosi tuhosaa, sillä se ei välttämättä ole ollenkaan hyvä tai ei ainakaan ainoa menestyksen, saati hyvän elämän mittari. Ois tosi tärkee tehdä sellasia juttuja, jotka ite kokee tärkeeks, eikä jahdata liikaa sellasia tavotteita, mitä yhteiskunnassa pidetään helposti tärkeinä.

Kärsitkö itseluottamuksen puutteesta?

Voit lähettää meille kokemuksiasi! Emme valitettavasti pysty vastamaan kaikkiin viesteihin, mutta keräämme kokemuksia sisällön kehittämiseksi. Huomioithan, että voimme höydyntää lähettämiäsi tietoja tämän työkalun sisältöjen kehittämisen ohella, hankkeen mainonnassa, viestinnässä sekä rajatussa tutkimuskäytössä (mm. tutkimusartikkelit, opinnäytetyöt).

Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä osoitteeseen miehentila@nyyti.fi.

    Back to content