Siirtyä sisältöön

Ylpeys omasta mieheydestä

Mä oon ylpee siitä, et oon pystyny vastustaan sellasii paineita ja odotuksia. Et mulle miehisyyteen liittyy myös sellasta, et ei anna joka asiassa kävellä sun ylitte. Et uskaltaa kulkee myös omaa tietä ja tehdä omii valintoja.

Oman tiensä kulkeminen

Miesten parissa esiintyi ylpeyttä rohkeudesta kulkea omaa tietään ja tehdä omia valintojaan. Ryhmäläiset pitivät mieheyteen kuuluvana piirteenä tietynlaista omanarvontuntoa; muiden ei anneta määrätä omista asioista liikaa. Tällainen omanarvontunto vaatii heidän mukaansa uskallusta, ja niinhän se on. Oman päänsä pitäminen ja omien arvojen mukaan eläminen ei aina ole helppoa, ja siksi siinä onnistuminen on usein palkitsevaa. Autenttisuus on sisäinen voimavara, josta voi hyvällä syyllä olla ylpeä.

On kuitenkin hyvä muistaa, ettei oman tien kulkemisesta tarvitse tehdä itselleen pakkoa. Ihmiset ovat erilaisia sen suhteen, miten paljon he poikkeavat tai tahtovat poiketa muista. Jokainen ansaitsee elää omannäköistä elämää, ja se tarkoitta eri ihmisille eri asioita. Tärkeintä on tunnistaa, mitä itse sisimmissään kaipaa ja tarvitsee. Se, että saamme olla omia itseämme, on hyvinvointimme edellytys.

Miehenä oon ylpee siitä, et pystyn uhmaamaa sitä jumittunutta mieskuvaa suomalaisesta miehestä. Lukeminen ja itsensä tutkiskelu on tarjonnu mulle työkaluja kehittyä miehenä, vaikka en oo sellanen stereotyyppinen suomalainen mies. Oon saanu työkaluja siihen, miten pukee tunteita sanoiksi, jotka muuten jäis piiloon.

Itsevalittu miehuus

Siinä, missä ryhmien miehet toivat esiin mieheyteen negatiivisesti kytkeytyviä odotuksia, korostivat he paljon myös siihen liittyviä voimavaroja. Voimavarana miehisyys nähtiin etenkin silloin, kun siihen liitettävät omaisuudet koettiin itse valituiksi ja omaan persoonaan sopiviksi.

Olen ylpeä siitä, että koen olevani avuksi ja roolimallina nuoremmille kavereilleni. Sekä olen ylpeä siitä että saan olla tukena ja turvana läheisilleni. Jos kokee miehuuden positiivisena ja saa sillä autettua muita on mahdollista edistää mielenterveyttään.

Tukena ja roolimallina muille

Miehet olivat ylpeitä saadessaan olla roolimalleja muille. He kokivat voivansa ammentaa positiivista tahtoa mieheydestään, kunhan vain itse kokivat mieheyden positiivisessa valossa. On hienoa, jos löytää itsestään voimavaroja olla mies, johon läheiset voivat tukeutua, ja josta muut voivat saada itselleen esimerkin.

Mieheys ei ole lähtökohtaisesti haitallinen asia, vaan sen vaikutus omaan elämään on paljolti omasta suhtautumistavasta kiinni. Jos miehuuden mieltää rakentavaksi voimaksi, eikä pärjäämisen pakoksi, on vaikutus usein hyvä. Ryhmän miehet pohtivat myös, että mieheyden kanavoiminen muiden auttamiseen voi samalla edistää omaakin mielenterveyttä.

Hyviä puolia etenkin suomalaisessa miehisyydessä on sellanen kyky puhaltaa yhteen hiileen sillon, ku sille on tarvetta. Et siitä pystyy aina olee ylpee, että tarpeen vaatiessa ollaan toisten apuna, vaikka sen avun tarpeen ääneen sanominen voi olla vaikeeta.

Ylpeys suomalaisesta yhteishengestä

Ryhmissä tuotiin esiin ylpeys suomalaisesta miehisyydestä. Ryhmäläiset kokivat voivansa luottaa siihen, että suomalaiset miehet ovat toistensa tukena, kun tilanne sitä vaatii. He tunnistivat, että avun tarpeen ilmaiseminen voi joskus olla miehille hankalaa, mutta he uskoivat muiden miesten olevan luottamuksen arvoisia. Kun tilanne on päällä, ei kaveria jätetä. On voimaannuttavaa tuntea ylpeyttä tästä asiasta. Suomen historiassa miehillä on aina ollut oma tärkeä paikkansa, ja monista vaikeuksista on selvitty yhteen hiileen puhaltamalla.

Oletko sinä ylpeä mieheydestäsi?

Voit lähettää meille kokemuksiasi! Emme valitettavasti pysty vastamaan kaikkiin viesteihin, mutta keräämme tietoa sisällön kehittämiseksi. Huomioithan, että voimme höydyntää lähettämiäsi tietoja tämän työkalun sisältöjen kehittämisen ohella , hankkeen mainonnassa, viestinnässä sekä rajatussa tutkimuskäytössä (mm. tutkimusartikkelit, opinnäytetyöt).

Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä osoitteeseen miehentila@nyyti.fi.

    Back to content