Siirtyä sisältöön

Yksinäisyys ja yksinpärjääminen

Yksinäisyys, paineet, se että miehen tulisi olla vahva psyykkisesti ja ehkä myös fyysisesti. Vähän niin kuin luonnossakin, heikot yksilöt eivät pärjää. Tuntuu, että niitä on vaikee muutaa, koska pitäisi muuttaa yhteiskunnan ajatuksia miehistä, jotka pitkälti pohjautuvat historiasta. Toki mielenterveyspalveluita voi aina parantaa, minkä avulla ongelmia pystyisi hoitamaan paremmin

Miehiä yhdistävä yksinäisyys

Miehet tunnistivat laajasti kokemuksen yksinäisyydestä, joka yksilöstä riippuen voi tarkoittaa sosiaalisten kontaktien puutetta, sulkeutumista, ulos jäämistä tai ulkopuolisuuden tunnetta. Miesten kokemaan yksinäisyyteen liittyy vahvasti näkemys yksinpärjäämisestä eli siitä, ettei ole mahdollisuutta tai sallittua tukeutua muihin, vaan omista haasteista tai asioista on kyettävä selviytymään omin neuvoin sekä omiin resursseihin tukeutuen. Mikäli tässä ei onnistu, koetaan olevan miehenä sekä yksilönä epäonnistunut tai vähemmän arvokas.

 

Sellanen yksinäisyys ja yksinpärjääminen. Et ei sais hakee apua ja pitäs pärjää, nii sellanen on aika tyypillistä. Se voi johtaa myös siihe, et sosiaaliset taidot murentuu ja sit onki vaikeempi hakea apua tai ottaa sitä vastaa.

Paineet johtavat yksinpärjäämiseen

Yksinäisyyttä sekä sitä vahvistavaa yksinpärjäämisen tarvetta aiheuttavat miesten mukaan heihin kohdistuvat odotukset sekä sisäistetyt vaatimukset, jotka johtavat helposti sulkeutumiseen sekä oman tuen tarpeen piilottamiseen. Miehet kokevat, että sulkeutuminen voi johtaa myös kyvyttömyyteen ilmaista tunteitaan.

Miesten kokemusten mukaan tämä ulottuu myös koettuihin mielenterveyden haasteisiin, joita pyritään tarjolla olevasta avusta huolimatta ratkaisemaan itse. Ongelmista puhuminen koetaan”heikkouden” näyttämisenä, jota tulee vältellä.

  • ”Aikuinen elämä on ollut minulle haastavaa. Omilleni muutettuani huomasin, että toimeen tuleminen yksin ei ole helppoa. Aloin tekemään minulle sopimattomia töitä, ja paloin loppuun suorituspaineiden alla. Lisäksi lähdin opiskelemaan alaa, joka ei minua kiinnostanutkaan, ja tämä virhe on vain lisännyt taakkaani. Tiedän nyt, mitä alaa tahtoisin opiskella, mutta pääsykokeet tuottavat minulle stressiä. Joskus ajattelen, että olen täysin hukassa elämäni suhteen. Pohdin myös, välittääkö yhteiskunta tarpeeksi minunlaisistani ihmisistä. Minusta tuntuu välillä siltä, ettei omia murheita ole lupaa kertoa muille, sillä kaikilla muillakin on ongelmia. Onneksi vertaisryhmät ovat tukeneet minua.”

     

Sellanen omien tunteiden painaminen ja piilottaminen. Et se voi johtaa siihen, et ne kasautuu ja niiden työstäminen voi siksi viedä tosi paljo aikaa. Ku joskus se seinä sit tulee vastaa ja ne jutut pitää sit käydä pala palalta läpi. Et tulee valosampaa

Aina ei selviä yksin

Yksinpärjääminen on voinut olla aiemmin toimiva keino asioiden selvittämiseen. Etenkin tilanteissa, joihin nähden voimavarat ovat olleet riittäviä tai haasteet muodoltaan sellaisia, että ne ovat olleet omien kykyjen tavoitettavissa. Haasteiden kasautuessa, voimavarojen ehtyessä tai oman neuvokkuuden ylittyessä, opitusta toimintamallista on kuitenkin tullut omaa hyvinvointia vahingoittava tapa toimia, joka on voinut viivästyttää avun hakemista.

Seki voi olla ongelma, et jos on yksin selvinny aikasemmin jostain haasteista, nii siitä saattaa tulla sellanen olo, et täytyy myös jatkossa selviytyy kaikesta vastaantulevasta. Eikä sillä oo väliä, mitkä ne oikeet voimavarat kullonkin on. Ku ei se valitettavasti, et pärjää jossain tilanteessa tarkota, että pärjäis jossain toisessa. Ku kukaan ei sit kuitenkaan lopulta pärjää yksin.

Mikä avuksi?

Apua yksinäisyyteen ja yksinpärjäämiseen tarjoaisi miesten mielestä oma kyky puhua asioista avoimemmin sekä yleisesti ihmisten kyky ottaa toiset paremmin huomioon. Miehet tunnistavat, että puhumisesta on tullut sallitumpaa – myös miehille, mutta etenkin mielenterveyteen liittyy edelleen stigmaa, joka voi vaikuttaa uskallukseen puhua tai vastaanottaa toisen puhetta mielenterveydestä.

Yksinäisyyttä helpottas se, että ihmiset osais tai uskaltas ottaa muut paremmin huomioon. Se on vaikeeta, mut se pitäs olla sellanen lähtökohta, jota edistettäs. Se ois parasta lääkettä yksinäisyytee ja yksinpärjäämiseen.

Onko sinulla kokemuksia yksinäisyydestä tai yksin pärjäämisestä?

Voit lähettää meille kokemuksiasi! Emme valitettavasti pysty vastamaan kaikkiin viesteihin, mutta keräämme kokemuksia sisällön kehittämiseksi. Huomioithan, että voimme höydyntää lähettämiäsi tietoja tämän työkalun sisältöjen kehittämisen ohella, hankkeen mainonnassa, viestinnässä sekä rajatussa tutkimuskäytössä (mm. tutkimusartikkelit, opinnäytetyöt).

Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä osoitteeseen miehentila@nyyti.fi.

    Back to content